BEURSREGLEMENT

 

Voor de vogelbeurs van de vogelvereniging in Kevelaer
Gehouden in de LANDGARD-markthallen
47608 Lüllingen, An de Klus 46

 

 

Dit beursreglement is samengesteld door de veterinaire dienst uit de kring Kleve. Als basis zijn de algemene beursvoorwaarden van de BNA en het ministerie Landbouw genomen. Bij het betreden van de beursruimte gaat de bezoeker akkoord met de bepalingen in dit reglement. De aanwijzingen van het beurs-personeel, de veterinair en aangewezen autoriteiten, dienen strikt opgevolgd te worden. Bij herhaling of herhaaldelijk overtreden
zal tot verwijdering worden overgegaan.

 • De beurs opent om 08:00 uur voor het publiek. Handelaren kunnen vanaf 07:00 uur beginnen met het inrichten van de verkoopruimte. De beurs sluit op z’n laatst om 13:00 uur. De openingstijden van de beurs zijn terug gebracht naar 1 dag.
 • Alle anbieders zijn verplicht, bij binnengaan van de beursruimte, de vogels direct in een verkoopkooi onder te brengen en hierna ter goedkeuring aanbieden aan de dienstdoende veterinair.
 • De volgende soorten kunnen worden aangeboden: papegaaien, parkieten, kanaries, exotische vogels bos.
 • Real ara's, Anodorhynchus, toekans, kippen, duiven en andere sier-en zoogdieren mogen niet worden aangeboden. Hieronder vallen ook de kleine duivensoorten (diamantduiven etc.) en kwartels.
 • Er mogen, voor zover mogelijk, alleen nakweekvogels aangeboden worden. Dit geld ook voor beroepsmatige handelaren. De organisatie zal in de toekomst steekproeven nemen naar de naleving van deze bepaling en indien noodzakelijk een verkoopverbod instellen naar vogels die aan de vrije natuur onttrokken zijn.
 • Bij de aan te bieden dieren zijn alle bepalingen zoals dierziektewet en gezondheidsver-klaringen verplicht op te volgen. Handelaren uit andere EU landen dienen bij binnenkomst de gezondheidsverklaringen te kunnen tonen, voor zover deze van toepassing zijn.
 • Voor beschermde soorten geld dat Vogels geringt ziyn en de benodigde documenten op aanvraag getoond moeten worden. Alle betreffende vogels moeten hieraan voldoen.
 • Bedrijven moeten een vergunning hebben volgens artikel 11 lid 1 nr 3b van de dierenbeschermingswet hebben, en deze op verzoek kunnen tonen.
 • Er mogen alleen gezonde en vogels zonder gebreken aangeboden worden, en vogels die meer als gemiddeld onrustig zijn kunnen niet toegelaten worden. Vogels die dieronvriendelijk en/of getransporteerd worden, worden in de beursruimte niet toegelaten.
 • Iedere handelaar dient de aangeboden waar duidelijk leesbaar te prijzen. Hierbij moeten  de volgende vermeldingen gemaakt worden:

Naam en adres van de aanbieder, Naam van de aangeboden vogelsoort, geslacht, leeftijd, ringnummer, en beschermingsstatus (zoals eventuele citesbijlage)

 • De vogels mogen alleen op de bovenste twee planken de ter beschikking gestelde verkoopsstand aangeboden worden. Het aanbieden en tentoonstellen van daaronder geplaatste dieren, zoals op de grond, is verboden. Evenals de verkoop uit transportkisten of buiten de beursruimte. De handelaar  moet ten allen tijde bij zijn vogels zijn en bij afwezigheid voor een vervanger zorgen.
 • Kooien waarin vogels worden aangeboden moeten voldoende bewegingsvrijheid bieden, schoon zijn en optisch een verzorgde indruk geven, een goede bodembedekking hebben en voldoende ventilatie openingen hebben. Voer en water dient in doeltreffende bakjes te worden verstrekt en beschermd zijn tegen verontreiniging. Het bodemoppervlak van de kooi mag niet kleiner zijn als 15 x 30 cm. Het moet minstens zo breed of diep zijn als 1½ x de lengte van de vogel die erin geplaatst word en daarbij moet nog minstens 50% van het bodemoppervlak vrij zijn. De kooien dienen aan drie kanten dicht te zijn (geen doorzichtige folie e.d.), in de lengterichting dienen minstens twee zitstokken gemonteerd te zijn. Er mogen alleen vogels van vergelijkbare grootte en onderlinge verdraagzame soorten in een en dezelfde kooi ondergebracht worden. Er mogen geen vogels in z.g. lopers worden aangeboden.

 

 

 • De volgende richtlijnen kunnen gehanteerd worden:

a) Kleine exoten (zebravinken etc.) max. 2 in een kooioppervlak van 36 cm x 31 cm x 15 cm
b) Grasparkieten, kanarie’s en grotere vinken max 3 vogels in een kooioppervlak van 46 cm x 42 cm x 25 cm
c) Parkieten en kleine papegaaien (valkparkieten, bonte boertjes etc.) max. 2 dieren in een kooioppervlak van 46 cm x 42 cm x 25 cm
d) Middelgrote papegaaien (kaketoe’s , amazone’s etc.) max. 1 dier in een kooioppervlakte van 60 cm x 40 cm x 25 cm

 • De verkoop van vogels aan personen onder de 16 jaar zonder begeleiding is verboden.
 • Uit diervriendelijk oogpunt wordt een aparte ruimte ter beschikking gesteld waar vogels na aankoop kunnen worden ondergebracht tot vertrek van de bezoeker. Mensen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich wenden tot de organisatie. Voor de in bewaring genomen vogels wordt geen vergoeding gevraagd.

 

In de tentoonstelling kamers is

 

geheel rookvrij. Honden en

 

andere huisdieren zijn niet

 

toegestaan.

 

De organisatie